• VETROVNIK
   FIZIKA NA GIMNAZIJI KRŠKO

  • VETROVNIK
   FIZIKA NA GIMNAZIJI KRŠKO

  • DRON V VETROVNIKU

  • LABORATORIJ
   ZA FIZIKO

  • PRAKTIČNO - RAZISKOVALNO
   DELO

  Od ideje do učnega pripomočka

  Vse skupaj se je začelo jeseni 2013. Ideja o izdelavi vetrovnika je združila 7 dijakov in učitelja. Na razpolago ni bilo materiala, orodja, prostora, niti sredstev. Samo ideja. Bila je pozitivna in pričela se je raziskovalna zgodba.

  Danes imajo vsi dijaki možnost dela na zanimivi napravi.

  Projektno - raziskovalno delo

  Skupine dijakov, ki sodelujejo v izgradnji vetrovnika, so vključene v projektno in razsikovalno delo.
  Proste izbirne vsebine so del tega dela.

  Trajnostni razvoj v raziskovanju

  Celotna zasnova in izgradnja je plod raziskovalnega in samostojnega dela. Nismo imeli izkušenj, a smo nenehno napredovali. Razvoj in napredovanje je potekalo v več fazah, skozi več šolskih let.

  Se nadaljuje.......

  Kaj je
  VETROVNIK ?

  Vetrovnik je naprava za aerodinamične raziskave. V njem lahko opazujemo in preočujemo vrsto pojavov gibanja zraka in vpliv na različna telesa. V sodobni industriji ga uporabljajo za pomembna testiranja in merjenja. Predvsem v letalski in avtomobilski industriji.
  Gibanje teles lahko sedaj prikažemo v neprekinjenem stanju. Vetrovnik omogoča poizkuse realnega fizikalnega dogajanja. V učilnici lahko opazujemo in merimo dogodke, kot se dogajajo v naravi in okolju.
  Industrijski in raziskovalni vetrovniki so velike naprave. Najti smo morali razmerje med velikostjo, zmogljivostjo in uporabnostjo za šolske razmere.
  Čemu lahko služi tovrstna naprava v srednji šoli? Fizikalne pojave gibanja teles prenesemo v šolski prostor. Zračni tok vetrovnika ponazarja navidezno gibanje teles v realni situaciji.

  Merjenja

  Merjenje sile upora na modelih vozil

  Več

  Sile na model letalskega krila

  ..

  Več

  AERODINAMIKA FIZIKALNIH TELES

  Več

  Tlak na krilu

  Merjenje tlaka na modelu letalskega krila.

  Več

  Dron v vetrovniku

  Erasmus+ projekt "DRONE TEAM"

  • Projektno delo

   V šolskem letu 2016/17 smo bili povabljeni k sodelovanju v mednarodnem projektu Erasmus+ "DRONE TEAM".
   Naši eksperimenti in fizikalna merjenja v vetrovniku so obogatila aktivnosti v projektu.

  • Analiza rezultatov

   Natančnost merilnika na 0,001N povzroči ob veliki frekvenci izmerkov diagram, katerega je potrebno vrednotiti s povprečnimi deli izmerkov.
   Sila, ki prispeva k dvigu plovila se v tem primeru poveča iz -0,1093N na -0,2091N. Povečanje je za skoraj 52%.

  • Primer: Diagram meritve

   Diagram prikazuje sektor izmerkov A, kjer ni vpliva hitrosti zraka vetrovnika. V tem času deluje na merilnik le sila vrtenja rotorjev drona (dvižna sila).
   Sektor B na diagramu vključuje še pogon vetrovnika in vpliv vodoravne sile zraka (relativno hitrost gibanja).
   Rezultat je povečana sila dviganja. Hitrost zračne mase je povečala silo dviganja. Vzgon plovila se je povečal.

  •  

  service
  Diagrami sil

  Krilo: KLARK Y

  Merjenja sta opravila Matic Medvešek in Miha Markl (G4A).

  Izvedba vaje: 03.11.2014.

  Primer odseka modela letalskega krila pri različnih nagibih in hitrostih.

  Izmerjene sile pri različnih hitrostih zraka.

  service
  Nastopi za javnost
  • Laboratorij za fiziko
   merjenja

   V času gradnje vetrovnika smo izgradili tudi laboratorij na podstrešju šole.

  • Raziskovalno
   projektno delo

   Tako raziskovalno delo na vetrovniku, kot eksperimentalne vaje potekajo v laboratoriju.

  • Eksperimentalno
   delo

   Bazične vaje rednega pouka fizike, izdelava različnih poskusov in izdelava učnih sredstev.

  •  

  Sodelovanje

  Priložnost za manjše skupine!

  • Osnovne šole

   Vas zanima naše delo? Pridružite se našim dijakom. Pripravili vam bomo aktivno delavnico.

  • Predstavitve

   Naše delo in meritve vam na vašo željo predstavimo.

  • Srednje šole

   Dijakom drugih srednjih šol omogočamo eksperimentalno delo na vetrovniku.

  • Samograditelji

   V kolikor želite izdelati svoj vetrovnik, vam lahko svetujemo in posredujemo naše izkušnje.

  • Izdelava meritve

   Lahko vam izdelamo meritev po vaši želji in za vaš merjenec.

  • Tekmovanje

   Za vaše dijake ali učence lahko pripravimo tekmovanje v izdelavi modelov, katere bomo testirali v našem vetrovniku.

  Video

  "FIZIKA V ZRAKU" Delavnica za učence iz OŠ Radovljica in obiskovalce iz Krškega

  VETROVNIK
  Prva izvedba 2014

  Izdelava

  Od ideje do izvedbe

  Prva merjenja

  14. februarja 2014 smo na informativnem dnevu želeli prikazati bodočim dijakom naše raziskovalne namene. Na odprtem avtomobilskem ventilatoju smo opravili prva merjenja.
  Vse skupaj se je začelo jeseni 2013. Ideja o izdelavi vetrovnika je na začetku združila nekaj dijakov. Na razpolago ni bilo materiala, orodja, prostora, niti sredstev. Samo ideja. Bila je pozitivna in pričela se je raziskovalna zgodba.

  Načrtovanje, risanje in modeliranje

  Obliko in velikost vetrovnika smo že na začetku načrtovali z namenom, da bo oprema razstavljiva in prenosljiva ter istočasno čim bolj uporabna za eksperimentalna merjenja.


  Za risanje in modeliranje smo uporabili program Sketch Up.
  Nadvse pomembno je bilo dimenzioniranje delov, ki omogočajo fizikalni princip delovanja spreminjanja hitrosti zraka.

  Merilna komora

  Velikost merilne komore je 200 x 200 x 400 mm. Izdelali smo jo iz jeklenih profilov. Žal nismo dimenzionirali večje, ker bi s tem presegli naše prostorske zmogljivosti zaradi celotne velikosti vetrovnika.

  Kompresor in difuzor

  Kompresor je del vetrovnika, kjer se zrak stiska in pri tem spremeni hitrost. Po načelu Venturijevega pojava se hitrost poveča. Difuzor pa zračno maso zaradi povečanega preseka raztegne in zopet zmanjša. Med obema se nahaja merilna komora.

  Usmerjevalnik zraka

  Da bi skozi merilno komoro dosegli učinek laminarnega toka in čim manj vrtinčastih tokov ter turbolence, smo izdelali usmerjevalnik zraka iz 2873 plastičnih slamic..

  Pogon

  Z ustrezno izbiro pogona se zagotovi zadostna količina zračne mase, ki kroži v sistemu in ustvarja primerno relativno hitrost. Primerni so se izkazali ventilatorski sistemi avtomobilskih hladilnih sistemov.

  Sestavljanje

  V okviru izbirnega predmeta strojništvo in izbirnih vsebin so dijaki sestavljali dele v sklop celotnega vetrovnika s cirkularnim tokom.

  Pomoč - sodelovanje podjetij


  Naše delo je podprlo nekaj slovenskih podjetij in nam pomagalo s strokovnimi uslugami in materialom